April 26, 2019

ارز دیجیتال آیوتا ( IOTA ) چیست؟

آیوتا ( IOTA ) با نماد IOT یک ارز جدید با کارمزد تراکنش ها صفر است این ارز برای اینترنت اشیا مورد استفاده قرار گرفته است […]
ثبت نام کنید