ارز دیجیتال بیت شیرز (BitShares)

April 26, 2019

ارز دیجیتال بیت شیرز (BitShares) چیست؟

بیت شیرز (BitShares) یک پلتفرم مالی متن باز، عمومی و مبتنی بر Blockchain است. این پلتفرم امکان مبادله دارایی ها بصورت غیر متمرکز را فراهم می […]
ثبت نام کنید