درباره ما

گروه بین المللی مدیریت سرمایه ایرکا با درک صحیح موقعیتها در زمینه های متنوع مرتبط با سرمایه گذاریهای نوین ، در جهت شناسایی و معرفی فرصتهای سرمایه گذاری و درآمدزایی و مدیریت سرمایه های خرد و کلان ، از ابتدای سال 2018 توسط جمعی از کارشناسان نخبه و با تکیه بر دانش و تخصص کارشناسان خود تاسیس و همزمان در سه کشور ایران ، ترکیه و کانادا به فعالان این بخش مشاوره و یاری می رساند